MAIL
Alegria Knjiga
alegriaknjiga@gmail.com
UREDNIŠTVO
Barbara Tolić
barbara@alegria-knjiga.hr
LEKTURA
Željka Jeličanin
zeljka@alegria-knjiga.hr